Ventilation & Køleteknik

Ventilationsanlæg | Køleanlæg | Automatik | CTS

Installation og service af tekniske anlæg

Ingeniører, CAD tegning og rådgivning

Vi tilbyder Kontakt os

Dansk HVAC Engineering A/S er en faglig teknisk velfunderet teknikentreprenørvirksomhed, etableret i 2003, som både er udførende, projekterende og rådgivende og som ud over at udføre den tekniske implementering af projekter, også lægger stor vægt på projektstyring og anlægsdokumentation. 

 

Vi er sikkerhedsgodkendte og HEM godkendte (høj klassificering) til forsvaret. Vi servicerer køleanlæg hos forsvaret og har 24/7 serviceudkald på f.eks. KAKI og FMI ved alarm og fejl. Teknikalarmer kommer via MP-vagt på Holmen, ISS vagt, VSM og FES. Læs mere om det her.

 • HEM- og sikkerhedsgodkendte ventilationsfolk og kølemontører

 • ISO 9001 certificerede kølemontører

 • Vagttelefon 70 20 61 63 – 24 timers udkald

 • Korrekt køletemperatur i serverrum

 • Kold/varm zone i serverrum

 • Service og vedligehold

 • Ventilation og køleanlæg

Ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg

Hensigten med ventilation er dels at fjerne luftforureninger, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft. Det gavner både helbredet og præstationsevnen.

Køleanlæg

Køleanlæg

Vi kan hjælpe med at levere en velfungerende og driftsøkonomisk køleinstallation med nutidens automatik, som muliggør at man kan styre og overvåge EDB installationer, et serverrum eller bygningsdel.

Varmepumper

Varmepumper

Spar både penge og energi med en varmepumpe samtidig med at du også skåner miljøet. Hos Dansk HVAC hjælper vi med at levere og montere varmepumper.

Vi tilbyder

Hvad kan Dansk HVAC Engineering A/S tilbyde af tekniske leverancer. Vores vifte spænder vidt og vi er kompetente til at designe, tegne, projektere og levere alle former for teknisk viden og installationer indenfor områderne:

 • Komfortventilation

 • Komfortkøling

 • Industriventilation

 • Industrikøling

 • Renrumsventilation

 • Energioptimering af anlæg

 • Køleanlæg fancoils

 • Køleanlæg for EDB-server installation

 • Klimaanlæg Varmepumpeanlæg

 • Teknisk isolering

 • Service og vedligehold

 • El-installationer

 • Automatik-, CTS- og TV anlæg

 • Intelligente Bygningsinstallationer

 • Rådgivning og udbudsmaterialer

 • Projekt og fagtilsyn

 • Design, beregning og projektering

 • AutoCad, Revit 3-D tegning

 • Ingeniørarbejde på timebasis

 • Byggeledelse og projektstyring

 • Miljø- og klimaundersøgelser

 • Arbejdsmiljørådgivning

Vores kundekreds er meget bred og omhandler bl.a. følgende kategorier:

 • Private virksomheder

 • Autoværksteder

 • Offentlige virksomheder og institutioner

 • Forsvaret, forsvarsetablissementer

 • Hospitaler, laboratorier, medicinal

 • Forsikringsselskaber

 • Apoteker, apotekerforening

 • Rådgivende Ingeniører og Arkitekter

 • Andels- og Ejerboligforeninger

 • Ejendomsadministratorer

 • Ejendomsselskaber