Ventilationsanlæg

Kontakt os

Ventilationsanlæg Sjælland

Et godt indeklima er, at det rum man opholder sig i bliver ventileret, så luften i rummet har en tilpas temperatur og ikke føles tung og ”brugt”. Hensigten med ventilation er dels at fjerne luftforureninger, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft.

Det er vigtigt for din sundhed, komfort og præstationsevne, at du arbejder i frisk luft. Frisk luft forebygger desuden fugt og skimmel i bygninger.

Der er mange forskellige ventilationsløsninger at vælge imellem, men overordnet set kan de grupperes mekanisk ventilation og hybrid ventilation.

Hensigten med ventilation er dels at fjerne luftforureninger, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft. Det gavner både helbredet og præstationsevnen.

Ventilation kan ske naturligt og/eller mekanisk. Benyttes begge dele kaldes det hybridventilation. Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlægget er også med til at holde luften ren og sikre et godt indeklima.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation foregår ved hjælp af mekaniske ventilatorer, der sikrer udsugning og tilførsel af frisk luft, så der opnås en større og mere konstant ventilation end ved naturlig ventilation. For at undgå træk kræves der særlig godt udformede udeluftventiler, eventuelt med opvarmning, og at arbejdspladsen er placeret et godt stykke fra ventilerne. Udsugningskanalerne bør suge luften ud i loftet eller i nærheden af loftet.

Ventilationsanlæg fungerer forskelligt alt efter, hvilket behov arbejdspladsen har. Det kan sørge for en konstant ind- og udsugning af luft, eller det kan blot rense og recirkulere luften i lokalet. Mekanisk ventilation kan også fungere som klimaanlæg, der regulerer temperaturen og luftfugtigheden.

Kontakt os

Hybrid ventilation

Naturlig ventilation er ikke altid tilstrækkeligt for at opnå et godt indeklima. Derfor kan man supplere med mekanisk ventilation, så man opnår det, man kan kalde for hybrid ventilation. Hybrid ventilation kombinerer således naturlig og mekanisk ventilation og udnytter begge dele efter behov for at opnå en effektiv og også energibesparende ventilation.
Der findes normalt to typer af hybridventilation. Den ene form er baseret på skift mellem mekanisk og naturlig ventilation, så der i perioder anvendes naturlig ventilation og i andre perioder mekanisk.

Alternativt kan ventilationen være baseret på en flydende balancering mellem mekanisk og naturlig ventilation, hvor der løbende skrues op for den mekaniske ventilation i takt med, at de kræfter, der driver den naturlige ventilation, styrkes eller svækkes.

Selv om det ikke nødvendigvis er billigere, så er den altoverskyggende fordel ved hybrid ventilation, at der spares energi, hvilket potentielt kan spare arbejdspladsen penge, men også tager hensyn til miljøet.