Hvem er vi

Kontakt os

Hvem er vi

Dansk HVAC Engineering A/S er en faglig teknisk velfunderet teknikentreprenørvirksomhed, etableret i 2003, som både er udførende, projekterende og rådgivende og som ud over at udføre den tekniske implementering af projekter, også lægger stor vægt på projektstyring og anlægsdokumentation.

I en tid med effektuering af regler og krav om energioptimering, arbejdspladsvurdering, kvalitetssikring, proceskontrol og afleveringsdokumentation, er der stigende behov for virksomheder som evner mere end blot at udføre den fagtekniske del af entrepriserne.

Opbygningen af virksomheden er baseret på et stort teknisk netværk med anerkendte velfunderede fagtekniske virksomheder, inden for alle områder og den tekniske gennemførsel af projekter er baseret på anvendelse af dygtige montører, elektrikere og specialteknikere fra de tilknyttede virksomheder i samarbejde med egne medarbejdere.

Læs artikel om Dansk HVAC her

Formålet med virksomhedsstrukturen er, at skabe en fleksibel tilpasning til markedsudviklingen med en varierende mængde af entrepriser på det danske marked, samt en konkret optimering af kompetencen som en af markedets bedste samarbejdspartnere.

Det faglige område for Dansk HVAC Engineering A/S er bredt, hvilket medfører, at vi kan tilbyde at udføre teknisk service af køleanlæg med ISO certificeret montører og 24 timers udkald. Vi udfører alle former for tekniske installationer, projektering, levering og servicering af ventilationsanlæg inden for komfort og industri, alle typer køleanlæg, automatik, CTS, TV-netværk, el- og datainstallationer.

Kontakt os

Hvad betyder HVAC ?

HVAC er et engelsk/amerikansk udtryk, som bruges internationalt i forbindelse med installation og vedligehold af varmeanlæg, ventilationsanlæg, køleanlæg.

Bogstaverne står for Heat, Ventilation, Aircondition, Control og dækker dermed de tekniske specialer inden for området med varmesystemer, ventilationsanlæg, køleanlæg, el-installation, automatik og regulering.