UV-C Emhætte

Kontakt os

Emhætte med indbygget UV-C lyskilder

Store besparelser på rengøringsomkostningerne og det højeste sikkerhedsniveau.

UV-C teknologien er designet til at neutralisere fedtpartikler, fedtdampe og organiske forbindelser, som ikke bliver opfanget af det primære filtersystem på trods af dets effektivitet.
Antallet af UV-C lamper som er tilpasset den aktuelle opgave og et fastlagt niveau, medfører at lugte, som transporteres med luften er så svage, at det ikke er nødvendigt med afkast over tag.

Integreret i emhætter og køkkenventilationslofter, hvor teknologien er baseret på brugen af UV-C lamper.
UV neutralisering opererer i to samtidige trin (fotolyse og ozonolyse).

Fotolyse er den direkte virkning af UV-C stråling (lys). Fotolyse virker ved fotonnedbrydning, som er den kemiske nedbrydning af fedtmolekyler ved hjælp af fotoner.

Den parallelle virkning af fotolyse er ozonolyse. Dette er oxidation af fedtmolekyler med ozon, der genereres af lamperne. Da ozon er en luftart, føres den med luftstrømmen. Derfor er oxideringen til stede både i UV-kammer og kanalsystem.

I og med størstedelen af lugtene bæres i fedtpartiklerne (aerosolerne), vil en reduktion af fedt i udsugningsluften resultere i lavere lugtgener.

Derved bliver lugte, som transporteres med luften så svage, at det ikke er nødvendigt med afkast over tag.

Ozon Emhætte

AirMaid er en ny type emhætte til professionelle køkkener, som indeholder et integreret AirMaid ozon-modul, som sikrer et rent og hygiejnisk køkkenmiljø.

Emhætten fjerner snavs, reducerer varmen omkring hætten og nedbryder fedt og lugt i afkastet.

Dette betyder reduceret brand- risiko, mindre rengøring og færre naboklager.

Referencer

Odour measurement IVL

Air Maid Hood 2019-2

33617_manual V DA generator

Kontakt os

Emhætter med Bio, Ozon

EMHÆTTE-ANLÆG KAN UDFØRES MED:

  • UVC lys indbygget i emhætte samt kulfilter (fjerner fedt og lugt).
  • Ozon tilførsel i emhætte eller over emhætte samt kulfilter (fjerner fedt og lugt).
  • Antistatisk Power Pack på emhætte samt kulfilter (fjerner fedt og lugt).

BioGram´s Power Pack system sikrer, at rengøringen er lettere.

Kokke og køkkenpersonale kan bruge deres tid på at lave mad og ”det er blevet 80 % lettere at holde alting rent”, som en tilfreds kunde udtrykker det.

Installationen tilpasses lokale forhold, men typisk placeres systemet, i luften i lagerrum, i emhætten og i indsugningsluften/i krydsveksler.

Effekten kan ses:

  • I ventilationssystemet
  • I emfang
  • Rengøringen bliver meget lettere