Brand i ventilationsanlæg

Det er ikke ukendt, at der gennem tiderne er blevet taget meget let på brandsikring af ventilationsanlæg.

Det er først når man har set brand i kanaler og ventilationsanlæg, at man forstår alvoren.
Det ligner mest af alt en stor stjernekaster og det går meget hurtigt.

Når vi taler brandsikring, så taler vi om 2 forskellige scenarier:

Brandsikring af selve ventilationsanlægget og brandsikring af de områder som ventilationsanlæggets kanaler gennembryder.

Det er vigtigt at brandsikre ventilationsanlæg og ventilationskanaler for at undgå, at hvis der opstår brand et sted, at branden og røgen hurtigt spredes rundt i en bygning.
Ventilationskanaler skal i sin helhed havde en brandmodstand tilsvarende de brandsektioner de føres igennem.

Der findes et stort udvalg af automatiske brandspjæld med tilhørende brandautomatik, som fint løser denne opgave. Dette sammen med korrekt udført brandisolering og årlig lovpligtig test af brandspjældende vil sikre, at brand og røg ikke spredes via ventilationsanlæggets kanalsystem.

Dansk HVAC Engineering A/S

Lunagervej 3

2650 Hvidovre

CVR: 30509978

Dansk HVAC Engineering A/S er en faglig teknisk velfunderet teknikentreprenørvirksomhed, etableret i 2003, som både er udførende, projekterende og rådgivende og som ud over at udføre den tekniske implementering af projekter, også lægger stor vægt på projektstyring og anlægsdokumentation.

 

Vi er sikkerhedsgodkendte og HEM godkendte (meget høj klassificering) til forsvaret.
Vi har 24/7 udkald til kritiske IT-installationer, serverrum etc. hos forsvaret. Det er der ikke mange andre firmaer der er. Læs mere om det her.