Erhvervspuljen: Få tilskud til varmepumpe

Vidste du, at din virksomhed kan få tilskud på op til 50% af de samlede investeringsomkostninger til et energibesparende projekt dækket af Erhvervspuljen? I 2024 er der 640 mio. kr. i puljen, og den lukker, når der ikke er flere penge tilbage. Hvis du som virksomhedsejer drømmer om tilskud til grønne løsninger som for eksempel en varmepumpe, er det nu, du skal overveje at investere i en bæredygtig fremtid.

Læs videre for at lære mere om, hvem der kan få tilskud fra Erhvervspuljen, og hvordan man ansøger. Dansk HVAC kan hjælpe din virksomhed gennem processen fra ansøgning om tilskud til en varmepumpe til montering og installation. Det sikrer, at din virksomhed får professionel assistance, og at papirarbejdet bliver håndteret korrekt, hvilket forenkler processen og øger chancen for en hurtig og succesfuld grøn omstilling.

 

Hvad er Erhvervspuljen?


Erhvervspuljen er Energistyrelsens hjælp til grønnere omstilling i erhvervslivet. Puljen tilbyder økonomisk støtte med helt op til 50% i tilskud til danske virksomheder, som ønsker at reducere deres energiforbrug og mindske CO2-udledningen fra energirelaterede aktiviteter.

Den 10. januar 2024 åbnede Erhvervspuljen for årets ansøgninger og lukker først, når de 640 millioner kroner er fordelt. Du kan som virksomhed søge minimum 10.000 kr. og modtage op til 112 mio. kr. i tilskud til for eksempel:

  • Udskiftning af olie- og gasfyr til varmepumpe
  • Udskiftning af ældre belysning
  • Intern udnyttelse af overskudsvarme

Du kan godt søge til flere områder på samme tid.

 

Hvem kan få tilskud fra Erhvervspuljen?


Godt og vel alle privatejede virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen til bæredygtig omstilling. Hvad enten det drejer sig om service, landbrug, handel, gartneri, skovbrug eller produktion, og uanset om din virksomhed er stor eller lille, kan du drage fordel af tilskud til energisparende initiativer. Du kan ikke ansøge som privatperson, forening eller offentlig myndighed eller virksomhed.

For at kunne ansøge skal din virksomhed overholde følgende krav:

Startdato: Du må først starte dit energiprojekt, når du har modtaget kvittering fra Energistyrelsen om, at de har modtaget din ansøgning.

Offentlig virksomhed: Du må ikke ansøge, hvis du repræsenterer en offentlig virksomhed.

Kriseramt: Din virksomhed må ikke være kriseramt.

Anden statsstøtte eller tilskud: Din virksomhed må ikke modtage andre former for statsstøtte eller tilskud.

 

Hvordan ansøger man om tilskud til en varmepumpe?


Det kan virke uoverskueligt at ansøge om tilskud, men mist ikke modet. Virksomheder ansøger online på Energistyrelsens hjemmeside ved at benytte NemID. Herefter bliver du tildelt en ekstern rådgiver, som håndterer din ansøgningsproces. Alle ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet, og først når du har modtaget dit tilskud, kan du gå i gang med projektet. Du kan læse meget mere om ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside.

Det kan være en god idé at kontakte den installatør, som skal opsætte din varmepumpe, inden du udarbejder ansøgningen. Dansk HVAC hjælper dig gennem processen ved at vejlede dig i at samle de nødvendige opgørelser og beregninger til ansøgningen såvel som at montere og installere varmepumpen. Efterfølgende yder vi løbende service og vedligehold, så du kan koncentrere dig om at drive din virksomhed, mens du drager nytte af den grønne omstilling.

 

3 fordele ved at søge om tilskud til en varmepumpe fra Erhvervspuljen:

  • Økonomisk støtte til energibesparende projekter: Få op til 50% tilskud til at dække udgifterne til varmepumpe.
  • Grøn omstilling og profil: En ansøgning til Erhvervspuljen bidrager til din virksomheds grønne profil ved at støtte bæredygtig omstilling og energieffektivisering. Det kan øge din virksomheds bæredygtige image.
  • Lavere energiomkostninger: Ved at få tilskud kan din virksomhed opnå betydelige besparelser på energiomkostninger.

Kontakt Dansk HVAC for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig på vej til grønnere omstilling og en bæredygtig fremtid.

 

FAQ

Hvem kan ansøge om tilskud fra Erhvervspuljen?


Erhvervspuljen støtter alle privatejede virksomheder i grøn omstilling ved at yde op til 50% tilskud til energibesparende initiativer. Uanset om din virksomhed er stor eller lille, og om du beskæftiger dig med service, handel, produktion eller noget andet, kan du med fordel ansøge Erhvervspuljen.


Hvordan ansøger man om tilskud til varmepumpe fra Erhvervspuljen?


Du ansøger om tilskud til varmepumpe på Energistyrelsens hjemmeside ved at udfylde en række spørgsmål og indgive de nødvendige dokumenter og bilag. Erhvervspuljen har 640 mio. kr. til rådighed, som fordeles efter først til mølle-princippet.


Hvordan kan Dansk HVAC hjælpe med at udskifte mit olie- eller gasfyr ud med varmepumpe?


Dansk HVAC er en teknikentreprenørvirksomhed, som både udfører, projekterer og rådgiver inden for energivenlige HVAC-løsninger (køleanlæg, ventilationsanlæg og varmepumper). Med mange års professionel ekspertise hjælper vi dig gennem processen ved at rådgive dig i ansøgningen, montere og installere din varmepumpe.

Dansk HVAC Engineering A/S

Lunagervej 3

2650 Hvidovre

CVR: 30509978

Dansk HVAC Engineering A/S er en faglig teknisk velfunderet teknikentreprenørvirksomhed, etableret i 2003, som både er udførende, projekterende og rådgivende og som ud over at udføre den tekniske implementering af projekter, også lægger stor vægt på projektstyring og anlægsdokumentation.

 

Vi er sikkerhedsgodkendte og HEM godkendte (meget høj klassificering) til forsvaret.
Vi har 24/7 udkald til kritiske IT-installationer, serverrum etc. hos forsvaret. Det er der ikke mange andre firmaer der er. Læs mere om det her.