Få tilskud til energiforbedringer via Energistyrelsen

Når det kommer til energiforbedringer, kan de fleste virksomheder opnå betydelige energibesparelser ved at optimere deres køling, ventilation, opvarmning og belysning. Omlægning kan være dyrt, men heldigvis kan du som virksomhedsejer hente betydelige tilskud fra Energistyrelsen. I øjeblikket findes der to aktuelle puljer og en finansieringsmodel, som erhvervslivet kan drage nytte af.

På listen nedenfor uddyber vi, hvilke tilskud til energiforbedringer du kan få hos Energistyrelsen, så du kan mindske energiforbrug, reducere energiomkostninger og give din virksomhed en grønnere og mere bæredygtig profil.

Tilskud fra Erhvervspuljen


Energistyrelsens Erhvervspulje er en støtteordning, der giver erhvervslivet mulighed for at få tilskud til energieffektiviseringer og grøn omstilling. Det er muligt for virksomheder indenfor for eksempel produktion, handel eller service at få helt op til 50% i tilskud til forskellige energibesparende projekter afhængig af virksomhedens størrelse. I 2024 er der mere end 600 mio. kr. i puljen, som afsættes efter først til mølle-princippet.

Tilskudene gælder blandt andet:

  • Udskiftning af belysning til LED
  • Udskiftning af gaskedler og gasfyr til varmepumpe (læs mere i vores artikel her)
  • Intern udnyttelse af overskudsvarme
  • Rådgivning og projektudvikling
  • Installation


Mange virksomheder har også fået støtte til optimering af ventilation og køleanlæg. Du kan minimum få 10.000 kr. og maks 112 millioner kr. i tilskud til energiforbedringer.

 

Fjernvarmepuljen


Puljen for fjernvarme er et andet tiltag fra Energistyrelsen, der har til hensigt at nedsætte CO2-udledning fra olie- og gasfyr ved at støtte fjernvarmevirksomheder i mere bæredygtige løsninger. Her kan virksomhederne få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder.

Det drejer sig om et fast tilskud på op til 20.000 kr. pr. konverteret olie- og gasfyr.

 

ESCO-finansieringsmodel


ESCO er en model inden for projektstyring og finansiering, som private og offentlige ejere af bygninger kan tage i brug ved for eksempel omfattende energirenoveringer af deres ejendomme. Forkortelsen står for "Energy Service Company" og refererer til virksomheder, der specialiserer sig i Energy Performance Contracts (EPC). Den grundlæggende idé bag ESCO-modellen er, at investeringer i energiforbedringer finansieres ved hjælp af de opnåede energibesparelser.

 

Hold dig opdateret på tilskud til energiforbedringer


Mange gamle tilskudsordninger gælder ikke længere – for eksempel bygningspuljen og energitilskud fra energiselskaberne – så det kan være en god idé at holde dig opdateret på Energistyrelsens hjemmeside.

Hos Dansk HVAC har vi mange års erfaring i at udvikle, installere og servicere køleanlæg, ventilationsanlæg og varmepumper. Vi rådgiver dig gerne i, hvilke energiforbedringer du kan få tilskud til, samt hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå dem, både som ejer af privat virksomhed eller tilhørende en offentlig institution.

 

FAQ

Hvad er formålet med Fjernvarmepuljen fra Energistyrelsen?


Fjernvarmepuljen er et initiativ med det formål at reducere CO2-udledningen fra olie- og gasfyr ved at støtte fjernvarmevirksomheder i at implementere bæredygtige løsninger.

 

Hvad indebærer ESCO-finansieringsmodellen?


ESCO er en projektstyrings- og finansieringsmodel, som både private og offentlige ejere af bygninger kan anvende ved omfattende energirenoveringer for på den måde at opnå energibesparelser.

 

Hvordan kan min virksomhed få tilskud til energiforbedringer hos Energistyrelsen?

Din virksomhed kan blandt andet få tilskud til energiforbedringer gennem Energistyrelsens Erhvervspulje. Støtteordningen giver mulighed for at få op til 50% i tilskud til forskellige energibesparende projekter, herunder udskiftning af belysning til LED, skift fra gaskedler til varmepumpe, rådgivning, projektudvikling m.m.

Dansk HVAC Engineering A/S

Lunagervej 3

2650 Hvidovre

CVR: 30509978

Dansk HVAC Engineering A/S er en faglig teknisk velfunderet teknikentreprenørvirksomhed, etableret i 2003, som både er udførende, projekterende og rådgivende og som ud over at udføre den tekniske implementering af projekter, også lægger stor vægt på projektstyring og anlægsdokumentation.

 

Vi er sikkerhedsgodkendte og HEM godkendte (meget høj klassificering) til forsvaret.
Vi har 24/7 udkald til kritiske IT-installationer, serverrum etc. hos forsvaret. Det er der ikke mange andre firmaer der er. Læs mere om det her.